Plán obnovy

Dotačný program Slovenskej republiky

Súčasné nastavenie systému realizácií zelených striech je orientované na zvýšenie množstva zelene v osídlených oblastiach a zároveň na zefektívnenie energetickej náročnosti budov a rodinných domov. Vďaka nastaveniu legislatívy je aktuálne možné využívať pri realizácií zelenej strechy aj dotačný program naviazaný na PLÁN OBNOVY, ktorý Slovenská republika prijala. Súhrnné informácie o možnostiach dotácií pri tvorbe zelených striech je možné získať na stránke www.planobnovy.sk alebo na stránke určenej pre bližšie informácie k dotáciám pri tvorbe zelených striech www.obnovdom.sk.

Faq

Najčastejšie otázky a odpovede

Pozrite si vaše najčastejšie otázky a naše odpovede na ne v oblasti prípravy, realizácie a používaní zelených striech. V prípade že máte iné otázky, môžete nám ich napísať cez kontaktný formulár na stránke kontakt.

Chcete byť informovaný?

Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na e-mailový odber aktualít z oblasti zelených striech.