Zelené strechy s produktami AGRO CS Slovakia

Spoločnosť AGRO CS Slovakia a.s. ponúka vo svojom portfóliu produkty pre budovanie zelených striech – od základného príslušenstva po špeciálne substráty.

VÝHODY ZELENEJ STRECHY

Prečo budovať zelené strechy?

Zelené strechy predstavujú nielen moderný architektonický prvok v súlade so životným prostredím, ale pridávajú budovám aj ďalšiu funkčnosť v podobe relaxačných priestorov a úspory ich prevádzkových nákladov.

Zlepšuje životné prostredie
Zlepšuje životné prostredie

Zadržiava dažďovú vodu, znižuje CO2, v mestách zabraňuje vzniku tepelných ostrovov.

Ochraňuje vašu stavbu
Ochraňuje vašu stavbu

Chráni pred teplom a chladom, znižuje hluk v stavbe, predlžuje životnosť strechy.

Šetrí prostriedky
Šetrí prostriedky

Znižuje náklady na vykurovanie v zime a na chladenie v lete, zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti.

Priestor pre relax
Priestor pre relax

Ponúka nový priestor pre relax a zábavu, zvyšuje estetický dojem a vracia zeleň do miest.

ZAUJÍMAVÉ PROJEKTY ZELENÝCH STRIECH

Referencie a realizácie

Pozrite si najzaujímavejšie projekty realizácie zelených striech, pri ktorých boli použité naše produkty a pri realizácii ktorých sme odborne asistovali.

Referencie
Mestský úrad Šaľa
Referencie
Bytový komplex Jarabiny
Referencie
Extenzívna strecha
Referencie
Mestský úrad Šaľa
Referencie
Extenzívna strecha Námestovo
Referncie
Príprava vegetačnej strechy Nitra

RôZNE TYPY ZELENÝCH STRIECH

Extenzívna a intenzívna výsadba

Existujú dva spôsoby výsadby zelenej strechy: extenzívne a intenzívne. Rozlíšenie je založené na druhu použitých rastlín, s čím súvisí aj starostlivosť o ne. AGRO CS Slovakia a.s. ponúka substráty pre obidve riešenia zelených striech.

Extenzívne vysadené strechy

Extenzívne vysadené strechy sú pokryté nízko rastúcou vegetáciou spôsobom blízkym prirodzenému. Uzavretý vegetačný kryt tvoria rastliny ktoré zriedka potrebujú zálievku a znesú vysoké teploty. Ide najmä o odrody machu a trávy, aj keď sa často objavujú aj rôzne odrody rozchodníka. Extenzívne vysadené strechy nie sú bežne pochôdzne, stačí po nich prejsť raz alebo dvakrát do roka na účely kontroly. Sú lacnejšie na realizáciu a nenáročné na starostlivosť, pretože sa do značnej miery vyvíjajú samy. Rýchlo tvoria husto tkaný koberec rastlín a čoskoro sa stanú ekologicky účinným ochranným štítom. 

Intenzívne vysadené strechy

Intenzívne vysadené strechy sa nazývajú aj strešné záhrady. V tejto verzii majú na plochej streche priestor mnohé odrody rastlín vrátane trvaliek, kríkov a dokonca aj trávnikov a stromov. Intenzívne vysadené strechy je potrebné pravidelne zásobovať vodou a živinami, preto je námaha na údržbu v tomto prípade väčšia. Intenzívne vysadené strechy sú pochôdzne. Vďaka početným dizajnovým možnostiam, ktoré ponúkajú, ako sú kombinácie terás, posedení a chodníkov, intenzívne vysadené strechy zvyšujú obytnú hodnotu budovy a zdobia hustú zástavbu kúskom prírody.

Všetko čo potrebujete

Všetko pre vegetačné strechy

Spoločnosť AGRO CS Slovakia a.s. ponúka pre realizátorov vegetačných striech špeciálne substráty, hnojivá, ale tiež rôzne príslušenstvo pre komplexnú realizáciu zelených striech.

Aktuality / Poradňa

Ak sa chcete dozvedieť viac o realizácii zelených striech, prečítajte si príspevky v našich aktualitách a poradni. Vo forme článkov v nej nájdete informácie o novinkách, užitočné rady a tipy, ale aj praktické skúsenosti z realizácií. Najnovšie príspevky nájdete nižšie.

viac zelene v našich mestách

Zelené strechy svojpomocne

O tom, že zelené strechy dokážu veľmi pozitívne vplývať na mikroklímu okolitého prostredia a majú aj ďalšie cenné benefity, ste sa…