Intenzívny strešný substrát AGRO CS – certifikovaný

Substrát je namiešaný na báze minerálnej drte, zeolitu, kôrového kompostu a iných prírodných komponentov. Je predurčený na založenie extenzívnej zelene.

Balenie:

  • big bag
  • VL
  • substrát je namiešaný na báze, minerálnej drte, zeolitu a organických komponentov, podiel organickej hmoty je max. 40%
  • je predurčený na založenie intenzívnej zelene s vyšším stupňom údržby pri použití substrátu od hrúbky 20 cm
  • je vhodný pre zazelenenie plochých aj šikmých striech
  • transport materiálu je možné realizovať v nasledovných formách: voľne ložený, balený v 1 m³ big- -bagoch -respektíve silotransportom s následným vyfúkaním na strechu
  • objemová hmotnosť materiálu je 0,8 – 0,9 t/m³
  • merná hmotnosť pri maximálnej vodnej kapacite je 1,3 t/m³
  • pH 6,5 – 7,5