Extenzívny strešný substrát AGRO CS – certifikovaný

Substrát je namiešaný na báze minerálnej drte, zeolitu, kôrového kompostu a iných prírodných komponentov. Je predurčený na založenie extenzívnej zelene.

Balenie:

 • big bag
 • VL
 • substrát je namiešaný na báze minerálnej drte, zeolitu, kôrového kompostu a iných prírodných komponentov, podiel organickej hmoty je max. 20%
 • je predurčený na založenie extenzívnej zelene
 • s nízkym stupňom údržby už pri použití substrátu
 • v hrúbke od 6 cm
 • je vhodný pre zazelenenie plochých aj šikmých
 • striech s miernym sklonom
 • transport materiálu je možné realizovať v nasledovných
 • formách: voľne ložený, balený v 1 m³ big-
 • -bagoch -respektíve silotransportom s následným
 • vyfúkaním na strechu
 • objemová hmotnosť materiálu je 0,9 -1 t/m³
 • merná hmotnosť pri maximálnej vodnej kapacite
 • je 1,4 t/m³
 • pH 6,5 – 7,5
 • vodná kapacita 35%