Vodoakumulačné substrátové panely ND WSM-50

Produkt: ND WSM-50/1200 Hydroakumulačný panel
Rozmery: cca 1.200x 600 x 50 mm
Balenie: cca 2.88m2, balenie

ND WSM-50 Hydroakumulačný panel so stabilnou štruktúrou vyrobený z hydrofilnej minerálnej vaty, umožňujúci v Nophadrain Systémoch Inteznívnych vegetačných strechách akumulovať vodu prirodzene, podobne ako v prírode vo vrstvách podorničia. Panely pri výške len 50 mm akumulujú až 40 l/m² vody. Vzhľadom k minimálnej uľahnutosti sú panely schválené ako náhrada substrátu podľa Smernice zelených striech FLL * (verzia 2008). Vďaka priamemu kontaktu hydroakumulačných panelov s vrstvou substrátu a kapilarite, je vegetácia schopná vyrovnávať svoj vodný režim tak ako v prírode. Pri presýtení hydroakumulačných panelov vodou je prebytočná voda odvádzaná pomocou ND Drenážneho Systému.

Vlastnosti produktu:

  • Materiál: hydrofilná minerálna vata
  • Hustota: cca 120 kg/m³
  • Hydroakumulačná schopnosť: cca 40 l/m² = 80 % objemu
  • Objem vzduchových pórov cca 16 %
  • Hodnota pH: 7 – 8
  • Hmotnosť za sucha cca 6 kg/m², v nasýtenom stave cca 46 kg/m²