Intenzívna strecha

Trvalo udržateľný spôsob inštalácie záhrad a parkov na strechách domov a budov. Intenzívne strešné záhrady je možné vytvárať pomocou stromov, kríkov, trávnikov, ale aj vodných prvkov.

Jeden kompletný systém pre intenzívne zelené strechy

Strešné systémy pre intenzívne zelené strechy od firmy Nophadrain sú dodávané v jednom kompletnom balíku. Základom systému je odvodňovací systém ND 4+1h. Odvodňovacie systémy ND 4+1h sú ideálne pre svoju vysokú pevnosť v tlaku a zároveň vďaka svojim vlastnostiam pomáhajú hospodáriť s prebytočnou vodou. Kombinácií s ochrannou fóliou chráni hydroizolačnú vrstvu pred mechanickým zaťažením. Pri vytváraní intenzívnej zelenej strechy odporúčame používať certifikovaný AGRO CS Intenzívny strešný substrát od spoločnosti AGRO CS Slovakia,a.s.

Všetko čo potrebujete

Produkty na vegetačné strechy

Spoločnosť AGRO CS Slovakia a.s. ponúka pre realizátorov substráty, hnojivá a rôzne príslušenstvo tak, aby mali k dispozícii všetky potrebné komponenty pre realizáciu zelených striech.

Chcete byť informovaný?

Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na e-mailový odber aktualít z oblasti zelených striech.