Značka zelene strechy

viac zelene v našich mestách

Zelené strechy svojpomocne

O tom, že zelené strechy dokážu veľmi pozitívne vplývať na mikroklímu okolitého prostredia a majú aj ďalšie cenné benefity, ste sa už určite dočítali na mnohých fórach.…